รัยสมัครงาน.gif

13 May 2022

รับสมัครงาน

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด รับสมัคร สถาปนิก + ผู้ช่วยสถาปนิก

รายละเอียด
1. สถาปนิก (จำนวน 1 ท่าน)
– วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
– มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก
– พิจารณาพิเศษ หากมีวุฒิการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม...

read more

birthday card for web2.jpg

24 June 2020

Sook Architects 15th Anniversary &

Ecolonization 2005-2020

Tive1.jpg

22 January 2020

LET's POWER UP! Pasir Panjang

"Power-Up Pasir Panjang" Idea Competition 2019, Organised by URA and SLA Exhibition @ URASingapore 13/01/2020-03/02/2020

In the past, “Pasir Panjang” or “Long Beach” in the Malay language was settled by Malaysian fishermen who lived a self-sufficient life with rich marine resources. In the post-war period, the land became the power...

read more

Join Team 2020.jpg

24 May 2019

Join Sook Architects team 2020

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด รับสมัครสถาปนิก

1. ผู้ช่วยสถาปนิก - สถาปัตยกรรมหลัก/สถาปัตยกรรมไทย (2 ตำแหน่ง) วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2. สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Innovative Design (1ตำแหน่ง) รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...

read more

cover.jpg
IMG_8554-Pano.jpg

Thailand Architecture in Steel 7 read more

1.jpg

31 July 2019

Publications

31 July 2019

Fact of Kids

Young Architects Competitions 2019 : Kid's Factory

1 of 30 Finalists

Once upon a time In a little world, people who live there are full of happiness, laughter and joy. A glimpse of sunlight glows between mountains and brightens up the sky every morning. Tiny humans livein small houses.  

read more

Internship 2019 poster.jpg
Internship 2019 poster.jpg
Internship 2019 poster.jpg

19 December 2018

SOOK Internship opening for June-July 2019

สถาปนิก สุข เปิดรับสมัครนักศึกษามาร่วมฝึกงานกับเรา ในปี 2562 (3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม)
- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมไทย จำนวน 2 ท่าน
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง(ออกแบบชุมชนเมือง) จำนวน 1 ท่าน
การสมัคร: ส่งประวัติส่วนตัว ผลการศึกษา Portfolio (pdf format, <15mb) 
e-mail: sookarch@hotmail.com

read more

00-small.jpg

22 November 2018

Kinder-garten

Kinder-Garten : Learning in the Garden

Nonnongwat Kindergarten School Design Contest

Re-Master Plan according to Nonnongwat Municipal School’s vision “School creates good people – Reputable education - Improving quality of life”, for Nonnongwat Municipal School to become school in the..

read more

2018-11-21 SOOK poster.jpg

21 November 2018

Join SOOK Architects Team 2019

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด รับสมัครสถาปนิก

1. สถาปนิก - สถาปัตยกรรมหลัก (1 ตำแหน่ง)
วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต / มีใบประกอบวิชาชีพ
2. ภูมิสถาปนิก (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้...

read more

0.jpg

Nong Chok Temple was built in Nong Chok Community since 1890 (120 years). The temple is located on Saen Saep canal side, which created pleasantly calm and shady atmosphere. The ordination hall and the bell tower, built in 1914, not only consist of elegance art and architecture but also historical value.

 

Nong Chok Temple is a spiritual anchor of the community, as a place for performing important Buddhism ...

read more

01Bird eye.jpg

09 November 2018

Nong Chok Temple's Masterplan

30 October 2018

Laan Phun Jai

Lamphun Contemporary Art and Cultural Center Design Competition Year: 2018

The setting of the project is located at the heart of Lamphun city, near some natural water source including “Kuang River” on the East side and “Camadevi” lagoon on the West side. The area is also full of precious cultural heritage of Lamphun such as Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun Museum and Hariphunchai ...

read more

for publication.jpg

28 September 2018

Publications

Baan Lae Suan vol. 505 : September 2018

read more

016394_Perspective 1.jpg

28 September 2018

Publications

Open Intermational Competition for Alternative Layout Design in Standard Housing 2018

The housing was designed in the system of 3.16 meter-grid,which creates 10 sq.m. area inside it. The system consists of prefabrication modular elements, both structures and enclosures.

Using prefabrication materials helps controlling quality and reducing construction time. Alternative...

read more

O-Art-Im House-1-new.jpg

24 August 2018

Publications

DETAIL vol. 10 Architecture in Steel

read more

P0.jpg
P2.jpg

09 August 2018

Publications

International Awarded Thai Landscape Architects & Architects

read more

2018-05-03 A1 - 01.jpg

14 August 2018

The 5 Elements

Earth | Water | Wind | Solar | Play

LAGI 2018 Design Competition Year: 2018

This project was started from the concept of creating public land art which brings natural energy resources around the site to become its elements. Five of them are Earth, Water, Wind, Solar and Play. All of them have their own roles in creating entertainment public space that would inspire and educate locals and ...

read more

perspective01.jpg

22 February 2018

NIMBY

Neighbourhood In My Backyard 

Sydney lane

Sydney Affordable Housing Challenge Year: 2018

Terraced houses can be found across Sydney inner city. They were originally built to provide dwelling during early urbanization in 18th-19th century. We could proudly call it Sydney’s early home, where every centimeter is painted with years of history. These tiny little blocks of houses are filled with rooms for everyone, from a ...

read more

01 November 2017

WVT Sustainable Corporate Social Housing

Year: 2017

Status: In Progress

read more

50 baan lae suan living asean p2.jpg

29 August 2017

Publications

Baan Lae Suan, Living Asean, special issue: Modern Tropical House 

read more