top of page

November 21, 2016

หนึ่งในเส้นทางปราบเซียนสายหนึ่งในบ้านเรา ไม่มีใครไม่รู้จัก “ซอยศูนย์วิจัย” ซึ่งมีตรอกซอกซอยซับซ้อนมากมาย จน อาจทำให้มือใหม่ที่เพิ่งเคยมาเยือนย่านนี้รู้สึกมึนงง แต่สำหรับ room เราเชื่อว่าของดีไม่มีทางที่จะได้มาง่าย ๆ ครั้งนี้ก็เช่นกัน...

June 10, 2015

“การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐาน ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไร”...

Please reload

bottom of page